Apostołowie

 

Wymagania próby na sprawność

1. Kim jest apostoł?
2. Używając Biblii znajdź imiona apostołów oraz czym się zajmowali. Umieść imiona i zawody na osobnych kartkach, wymieszaj karty i spróbuj je dopasować do siebie. (Mt 10,2-4; Mk 3,14-19; Łk 6,13-16;J 1,41-48).
3. Wymień apostołów, którzy byli braćmi.
4. Znajdź, który z apostołów został powołany jako pierwszy przez Jezusa. Przeczytaj, by dowiedzieć się, co zrobił, gdy dowiedział się, że Jezus jest Mesjaszem. (J 1,35-42)
5. O co apostołowie poprosili Jezusa, aby nauczył ich robić? (Łk 11,1).
6. Powtórz Modlitwę Pańską.
7. Wybierz apostoła i dowiedz się trzech faktów na jego temat.
8. Zaśpiewaj piosenkę o apostołach I/LUB przygotuj krótką scenkę na ich temat.
9. Bądź apostołem Jezusa.
Pliki do pobrania: