Biblia I

 

Wymagania próby na sprawność

1. Naucz się korzystać z Biblii.
2. Wyjaśnij, jak z szacunkiem traktować Biblię i jak o nią dbać.
3. Podaj nazwę pierwszej i ostatniej księgi Biblii oraz ich autorów.
4. Opowiedz lub przedstaw następujące historie:
– Stworzenie;
– Początki grzechu;
– Jak Jezus opiekuje się mną;
– Powtórne przyjście Jezusa;
– Niebo.
5. Znajdź w Biblii poniższe wersety na temat miłości Jezusa do ciebie, przeczytaj je i omów. Powtórz z pamięci dwa z nich:
– J 3,16;
– Ps 91,11;
– J 14,3;
– Ps 23,1;
– dowolny, wybrany przez Ciebie.
6. Przygotuj i przedstaw historię lub przypowieść biblijną lub razem
z grupą przedstaw historię biblijną na piasku.
Pliki do pobrania: