Biblia II

 

Wymagania próby na sprawność

1. Zdobądź sprawność Biblia I.
2. Powiedz, z jakich dwóch części składa się Biblia. Jakie nazwy noszą księgi znane jako ewangelie?
3. Wymień księgi Nowego Testamentu w kolejności.
4. Opowiedz lub przedstaw następujące historie biblijne:
– Dawid i Jonatan;
– Abraham i Izaak;
– Noe i potop;
– Samuel, do którego przemówił Pan.
5. Posłuchaj lub przeczytaj pierwszych 9 rozdziałów Księgi Rodzaju.
6. Znajdź, zapamiętaj i wyjaśnij trzy z wersetów podanych poniżej, mówiących o oddaniu życia Jezusowi.
– Dz 16,31;
– J 1,12;
– Ga 3,26;
– 2 Kor 5,17;
– Ps 51,12.
7. Weź udział w zabawach związanych z historiami biblijnymi (ruchowe lub łamigłówki).
Pliki do pobrania: