Chleb życia

 

Wymagania próby na sprawność

1. Znajdź, przeczytaj i przepisz tekst: Mt 4,4. Porozmawiaj z dorosłym o tym, jak ważne są te słowa. Zanotuj, czego się nauczyłeś.
2. Porozmawiaj z dorosłym, jak ważne jest studiowanie Słowa Bożego każdego dnia. Zanotuj swoje wnioski,
3. Znajdź i przeczytaj teksty: 2 Tm 2,15; Ps 119,11; PS 109,105. Odpowiedz na pytanie: po co studiujemy Biblię?
4. Porozmawiaj o tym, w jaki sposób możesz przygotować się do czytania Słowa Bożego. Zanotuj, jak zazwyczaj wygląda twoje Studium Biblii.
5. Przeczytaj jedną z poniższych historii biblijnych:
– Anna prosi o syna (1 Sm 1,1-28);
– arka Noego (Rdz 6-8);
– malutki Mojżesz (Wj 1-2,10);
– choroba Naamana (2 Krl 5,1-16).
6. Wykonaj zakładkę, której będziesz używał podczas studiowania Biblii.
7. Regularnie czytaj Biblię.
Pliki do pobrania: