Geocaching

Wymagania próby na sprawność

1. Wyjaśnij co to jest geocaching. Co będziesz potrzebować do zabawy z geocachingiem?
2. Omów zasady bezpiecznego geocachingu.
3. Wyjaśnij skróty FTF, STF, TTF oraz pojęcie Geokret.
4. Omów następujące rodzaje skrytek:
– skrytka tradycyjna
– skrytka multicache
– skrytka typu quiz
5. Zapoznaj się z podstawowymi wielkościami skrzynek, wykonaj logbook dla jednej ze skrzynek:
–  mała (np. lunch box)
– mikro (np. preforma PET, pojemnik 2ml i 8ml, eppendorf)
6. Znajdź trzy skrytki geocache (znalezienie potwierdzone przez dorosłego opiekuna).
7. Naucz się na pamięć wersetu Mt 6, 33.
Przeczytaj teksty zapisane w Mt 6,19-21 i Jr 29,13.

Pliki do pobrania: