Kosmos

 

Wymagania próby na sprawność

1. Przeczytaj wersety z Biblii o tym, jak Bóg tworzył wszechświat i Niebo.
2. Porozmawiaj, jak będzie wyglądało Niebo i narysuj obrazek, przedstawiający Twoją wizję Nieba.
3. Znajdź wersety w Biblii traktujące o kosmosie, gwiazdach, księżycu, planetach i słońcu.
4. Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą nasz system słoneczny i nazwij 8 planet.
5. Co to jest kosmos/wszechświat?
6. Co to jest Droga Mleczna?
7. Weź udział w grze o tematyce kosmicznej.
Pliki do pobrania: