Wspinanie się na drzewa

 

Wymagania próby na sprawność

1. Wymień i opisz rodzaje drzew rosnących w Polsce. Które z nich gubią liście/igły na zimę?
2. Wymień zasady bezpieczeństwa przy wspinaczce na drzewa.
3. Pod opieką osoby dorosłej ćwicz wspinanie się na różne gatunki drzew różnymi technikami na wysokość ok. 2m.
4. Wspinaj się na drzewo po jego gałęziach i metodą na „misia koala” na drzewo bez gałęzi na wysokość ok. 3 m; podziwiaj krajobraz
z góry, bezpiecznie zejdź.
5. Wybraną techniką wspinaj się na dowolne drzewo owocowe, zerwij
z niego owoc i zejdź bezpiecznie z owocem.
6. Przeczytaj Ap.22,2. O jakim drzewie jest tu mowa? Gdzie będzie rosło? Co stanie się, gdy zjemy jego owoc?