Piotr Wróbel

3 września 2020

Umiejętności matematyczne I

3 września 2020

Umiejętności matematyczne II

3 września 2020

Blogowanie

3 września 2020

Wyrób świec

3 września 2020

Robotyka

3 września 2020

Nauka języka

29 kwietnia 2020

Alfabetyzacja

 
29 kwietnia 2020

Diagnoza społeczna

 
29 kwietnia 2020

Sprzątanie domu