FAQ

Czuwaj!

W tym miejscu chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka popularnych pytań, a także na kilka innych pytań związanych z funkcjonowaniem naszej organizacji. Informacje te kierujemy do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej na nasz temat. Znajdziecie tutaj informacje potrzebne rodzicom członków ZHA jak i osobom zainteresowanym naszą działalności.

Poniżej lista najczęściej zadawanych pytań. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami!

Co oznacza wasza nazwa?

Związek Harcerstwa Adwentystycznego to związek harcerski działający przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy harcerską organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży, a także członkiem światowych organizacji Adventurer Club i Pathfinder Club, działających przy SDA General Conference Youth Ministries Department.
Jesteśmy ludźmi, którzy oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa, stąd w nazwie „adwent”. Nasze działania i cele nakierowane są przede wszystkim na służbę dla wszechmocnego Boga. Członkowie zrzeszeni w grupach wiekowych również mają swoją symbolikę w nazwie:

Zuchy, wiek 0-9 lat (ang. Adventurer) to mali odkrywcy, którzy przeżywając przeróżne przygody z zapałem poznają otaczający nas świat, dowiadując się jak cudownie stworzył go Bóg.

Harcerze, wiek 10-15 lat (ang. Pathfinder) to grupa młodzieży, która w otaczającym ich świecie dostrzegają Boga i starają się mu służyć jak najlepiej poprzez swoje działania na zbiórkach, na obozach, ale także w swoim codziennym życiu. Są to osoby, które idą naprzód, odkrywają lub pokazują innym drogę choć główny szlak już odnaleźli (Ew. Jan 14:6).

Wędrownicy, wiek 16-25 lat (ang. Rover) to dorośli ludzie, którzy przetarli już swoje życiowe drogi i wędrują nimi poprzez resztę swojego życia. Wędrownicy wiedzą które szlaki są dla nich najbardziej odpowiednie i starają się wybierać dla siebie te najlepsze.

Co wchodzi w skład waszych zajęć?

Działamy według harcerskiej metody opierającej się na pracy w małych grupach w otoczeniu przyrody. Jednocześnie dbamy o rozwój każdego członka z osobna poprzez zdobywanie stopni w systemie rocznym i sprawności według zainteresowań członków. Staramy się, aby rozwój był trójstronny- fizyczny, psychiczny i duchowy.

Każda drużyna tworzy swój indywidualny plan roczny dostępny do wglądu dla każdego chętnego rodzica u drużynowego lub przybocznego.

W jakim przedziale wiekowym można należeć do ZHA?

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są w trzech grupach wiekowych:

 • 0 – 9 lat: Zuchy, ang. Adventurer
 • 10 – 15 lat: Harcerze, ang. Pathfinder
 • 16 – 25 lat: Wędrownicy, ang. Rover

Należeć do ZHA mogą także dorośli po 25 roku życia. Ich obecność jest także nieocenioną wartością dla naszej organizacji. Dla osób chcących się bardziej zaangażować w formie Instruktora mamy przygotowany program stopni instruktorskich lub dołączenie w poczet Starszyzny – dorosłych, którzy nie będą Instruktorami. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Komendantami.

Czy zajęcia są odpłatne?

Każdy członek ZHA jest zobowiązany uiścić opłatę na rzecz Związku w wysokości 2 zł/miesiąc w skali roku. Składkami obciążeni są członkowie Związku po przyrzeczeniu oraz osoby przygotowujące się do przyrzeczenia. Ze względu na wkład pracy w Związek ze składek zwolnieni są członkowie na stanowiskach: Drużynowy, Przyboczny, Zastępowy. Pozostałe koszty to składki w drużynach, które ustalane są indywidualnie zależnie od drużyny, jednakże nie przekraczają one 10 zł/miesiąc. Pieniądze zbierane w drużynach są przeznaczone na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć.

Dodatkowe opłaty stanowią wszelkie wyjazdy oraz zakup munduru harcerskiego.

Na co wydawane są składki opłacane na ZHA?

Pieniądze zebrane ze składek członkowskich pokrywają częściowo wydatki związane z wydarzeniami ogólnopolskimi, zuchowymi, harcerskimi czy wędrowników. Pomagają także przy działalności stricte wśród kadry np. pokrycie części kosztów szkoleń kadry czy rekolekcji.

Jak zostać członkiem ZHA?

Na tej podstronie znajdują się  informacje na ten temat.

Gdzie są najbliższe drużyny?

Na tej podstronie znajdują się informacje na ten temat.

Jak mogę was wesprzeć?

 • Ręce do pracy
  Nie ukrywamy, że najbardziej potrzebujemy wśród nas kadry. Osób, które zajęłyby się prowadzeniem zbiórek lub ich części w swoim mieście, pomocą w organizacji biwaków, obozów albo po prostu służyły jako kucharki na jeden z wielu naszych zjazdów. Chcesz jakkolwiek pomóc? Skontaktuj się z komendantem Chorągwi, a on spróbuje jak najlepiej wykorzystać Twoje talenty.
 • Pomoc materialna
  Wiele naszych wydarzeń odbywają się w warunkach polowych, pod namiotami. Wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia, łopaty, piły, siekiery, ale także liny, noże, pochodnie czy przeróżne inne przedmioty. Jeżeli jest taka wasza wola, z chęcią przyjmiemy od was pomoc w postaci sprzętów czy przedmiotów. Wszystkie te rzeczy można przekazać na rzecz lokalnych drużyn, na rzecz Chorągwi czy na cele ogólnopolskie. Nasi Kwatermistrzowie zajmą się tymi dobrami.
 • Pomoc finansowa
  Pracując na rzecz dzieci i młodzieży potrzebne są środki pieniężne, które wykorzystywane będą na sfinansowanie wydarzeń i przedsięwzięć lokalnych, chorągwianych oraz ogólnopolskich.
  Środki pieniężne można przekazać na konto ZHA przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Czy mogę oddać 1,5% należnego podatku na wsparcie harcerstwa?

Tak, jest taka możliwość dzięki współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną. Wszystkie informacje znajdziecie w tym miejscu.

Kto zajmuje się moimi dziećmi? Czy są bezpieczne?

Niepełnoletnimi członkami ZHA zajmują się dorośli – wykwalifikowana kadra, która przeszła kursy prowadzenia zajęć. Kadra ZHA w ciągu roku ma mocno rozbudowane kalendarium szkoleniowe, w skład którego wchodzą szkolenia z prowadzenia zajęć harcerskich, pierwsza pomoc, a także problematyka rozwojowa dzieci i młodzieży. Nierzadko są to pedagodzy, wychowawcy kolonijni lub osoby zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą.

Jaki jest stosunek państwa do ZHA i Kościoła Adwentystów?

Kościół ma swoją sytuację uregulowaną przez ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1995 Nr 97 poz. 481). Jest więc prawnie uznany, ma osobowość prawną i może w pełni prowadzić swoją działalność. Związek Harcerstwa Adwentystycznego jest organizacją będącą jednym z działów Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła powołanym na podstawie Art. 19. 1 ww. ustawy.