Sprawności

27 września 2017

Ceremonie i obrzędowość (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Pismo Braille’a (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Studium Biblii (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Zaznaczanie w Biblii zaawansowane (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Dziedzictwo afroamerykańskich adwentystów w Wydziale Północnoamerykańskim (NAD) zaawansowane (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Dziedzictwo afroamerykańskich adwentystów w Wydziale Północnoamerykańskim (NAD) (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Dziedzictwo pionierów adwentyzmu (Rozwój duchowy)

 
27 września 2017

Rolnictwo samozaopatrzeniowe (Gospodarstwo rolne)

 
27 września 2017

Hodowla drobiu (Gospodarstwo rolne)