KontaktZwiązek Harcerstwa Adwentystycznego

W przypadku zapytań skierowanych szczególnie do Komendy lub innych osób pełniących funkcje ogólnopolskie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:
Komendant Krajowy ZHA
st. pwd. Olga Kulinicz
E: komendant@zha.org.pl
T: 730 799 815
Z-ca Komendanta Krajowego ZHA
Krajowy Komendant ds. Zuchów ZHA
st. pwd. Paulina Rawińska
E: zuchy@zha.org.pl
T: 792 240 903
Z-ca Komendanta Krajowego ZHA
Krajowy Komendant ds. Wędrowników ZHA
Sekretarz ZHA
dh. Patrycja Strońska
E: zha@zha.org.pl
T: 883 280 838
Skarbnik ZHA
st. pwd. Dominika Dziedzic
E: skarbnik@zha.org.pl
T: 511 793 104
Kwatermistrz ZHA
dh Arkadiusz Górski
E: kwatermistrz@zha.org.pl
Krajowy koordynator ds. Szkoleń kadry ZHA
Komisja Stopni Instruktorskich ZHA
phm. Dariusz Borowiecki
E: szkolenia@zha.org.pl
E: ksi@zha.org.pl
Krajowy koordynator ds. Mediów i komunikacji ZHA
dh. Natalia Mazur
E: media@zha.org.pl
Krajowy koordynator ds. Programowych ZHA
Komitet Zatwierdzania Sprawności ZHA
dh. Karolina Olszewska
E: program@zha.org.pl
Komitet Zatwierdzania Sprawności
dh Piotr Wróbel
E: sprawnosci@zha.org.pl
Komendant Chorągwi Południowej ZHA
dh Sebastian Ganczarczyk
E: poludnie@zha.org.pl
T: 516 341 522
Komendant Chorągwi Wschodniej ZHA
dh Mariusz Rawiński
E: wschod@zha.org.pl
T: 605 119 559
Komendant Chorągwi Zachodniej ZHA
st. pwd. Grzegorz Świątek
E: zachod@zha.org.pl
T: 605 165 785
Krajowy koordynator ds. Marketingu i PR ZHA
Przedstawiciel Chorągwi Południowej w Radzie Krajowej
Przedstawiciel Chorągwi Wschodniej w Radzie Krajowej
phm. Mirosława Grześkowiak
E: grzeskowiak.miroslawa@zha.org.pl
Przedstawiciel Chorągwi Zachodniej w Radzie Krajowej
dh. Ewa Marzec
E: marzec.ewac@zha.org.pl
Przedstawiciel kadry zuchowej w Radzie Krajowej
dh. Karina Wróbel
E: wrobel.karina@zha.org.pl
Przedstawiciel kadry harcerskiej w Radzie Krajowej
dh Dawid Skrzypczak
E: skrzypczak.dawid@zha.org.pl
Przedstawiciel Wędrowników w Radzie Krajowej
dh. Joanna Kalińska
E: kalinska.joanna@zha.org.pl