Kontakt

Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder
Siedziba Związku
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa

Komendant Główny ZHA Pathfinder
dh Marek Micyk
E: komendant@zha.org.pl
T: 602 872 896

Z-ca Komendanta Głównego ZHA  ds. Adventurer (zuchowych)
dh Olga Kulinicz
E: adventurer@zha.org.pl
T: 503 960 950

Komendantka Chorągwi Południowej ZHA Pathfinder
dh Sandra Początek
E: poludnie@zha.org.pl
T: 503 966 927

Komendantka Chorągwi Wschodniej ZHA Pathfinder
dh Mirosława Grześkowiak
E: wschod@zha.org.pl
T: 607 899 876

Komendant Chorągwi Zachodniej ZHA Pathfinder
dh Grzegorz Świątek
E: zachod@zha.org.pl
T: 605 165 785

Sekretarz ZHA Pathfinder
dh Marta Szuper
E: zha@zha.org.pl
T: 726 203 106

Webmaster strony internetowej
dh Aleksandra Stasiak
E: media@zha.org.pl