Funkcje ogólnopolskie

Komendant Krajowy ZHA

st. pwd. Olga Kulinicz
E: komendant@zha.org.pl
T: 730 799 815

Z-ca Komendanta Krajowego ZHA
Krajowy Komendant ds. Zuchów ZHA

dh. Paulina Rawińska
E: adventurer@zha.org.pl
T: 792 240 903

Sekretarz ZHA

dh. Patrycja Strońska
E: zha@zha.org.pl
T: 883 280 838

Skarbnik ZHA

st. pwd. Dominika Dziedzic
E: skarbnik@zha.org.pl
T: 511 793 104

Krajowy koordynator ds. Szkoleń kadry ZHA
Komitet Stopni Instruktorskich ZHA


st. pwd. Sandra Początek

E: szkolenia@zha.org.pl 

Komendant Chorągwi Południowej ZHA

dh Sebastian Ganczarczyk
E: poludnie@zha.org.pl
T: 516 341 522

Komendant Chorągwi Wschodniej ZHA

dh Mariusz Rawiński
E: wschod@zha.org.pl
T: 605 119  559

Komendant Chorągwi Zachodniej ZHA
st. pwd. Grzegorz Świątek
E: zachod@zha.org.pl
T: 605 165 785

Krajowy koordynator ds. Programowych ZHA
Komitet Zatwierdzania Sprawności ZHA

dh Piotr Wróbel

E: program@zha.org.pl
E: sprawnosci@zha.org.pl

Kwatermistrz ZHA

dh Michał Minda
E: kwatermistrz@zha.org.pl

E: michal.minda@zha.org.pl

Krajowy koordynator ds. Wędrowników ZHA
dh. Joanna Kalińska
E: wedrownicy@zha.org.pl

Krajowy koordynator ds. Mediów i komunikacji ZHA


dh. Natalia Skrzypczak
E: media@zha.org.pl