Funkcje ogólnopolskie

Komendant Krajowy ZHA

st. pwd. Olga Kulinicz
E: komendant@zha.org.pl
T: 730 799 815

Z-ca Komendanta Krajowego ZHA
Krajowy Komendant ds. Zuchów ZHA

dh. Paulina Rawińska
E: adventurer@zha.org.pl
T: 792 240 903

Sekretarz ZHA


dh. Patrycja Strońska
E: zha@zha.org.pl
T: 883 280 838

Skarbnik ZHA


st. pwd. Dominika Dziedzic
E: skarbnik@zha.org.pl
T: 511 793 104

Kwatermistrz ZHA


dh Arkadiusz Górski
E: kwatermistrz@zha.org.pl

Krajowy koordynator ds. Wędrowników ZHA
dh. Bartosz Sobaszek
E: wedrownicy@zha.org.pl
T: 728 160 839

Krajowy koordynator ds. Szkoleń kadry ZHA
Komitet Stopni Instruktorskich ZHA


phm. Dariusz Borowiecki
E: szkolenia@zha.org.pl
E: ksi@zha.org.pl

Krajowy koordynator ds. Mediów i komunikacji ZHA


dh Paweł Szklorz
E: media@zha.org.pl

Krajowy koordynator ds. Programowych ZHA
Komitet Zatwierdzania Sprawności ZHA


st. pwd. Daniel Hubczyk
E: program@zha.org.pl
E: sprawnosci@zha.org.pl

Komendant Chorągwi Południowej ZHA


dh Sebastian Ganczarczyk
E: poludnie@zha.org.pl
T: 516 341 522

Komendant Chorągwi Wschodniej ZHA

dh Mariusz Rawiński

E: wschod@zha.org.pl
T: 605 119  559

Komendant Chorągwi Zachodniej ZHA
st. pwd. Grzegorz Świątek
E: zachod@zha.org.pl
T: 605 165 785