Funkcje ogólnopolskie

Komendant Krajowy ZHA Pathfinder

st. pwd. Olga Kulinicz
E: komendant@zha.org.pl
T: 503 960 950

Sekretarz ZHA Pathfinder
st. pwd. Marta Szuper
E: zha@zha.org.pl
T: 726 203 106

Skarbnik ZHA Pathfinder
st. pwd. Dominika Dziedzic
E: skarbnik@zha.org.pl
T: 511 793 104

Komendantka Chorągwi Południowej ZHA Pathfinder
st. pwd. Sandra Początek
E: poludnie@zha.org.pl
T: 503 966 927

Komendantka Chorągwi Wschodniej ZHA Pathfinder
phm. Mirosława Grześkowiak
E: wschod@zha.org.pl
T: 607 899 876

Komendant Chorągwi Zachodniej ZHA Pathfinder
st. pwd. Grzegorz Świątek
E: zachod@zha.org.pl
T: 605 165 785

Media ZHA Pathfinder
dh. Aleksandra Stasiak
E: media@zha.org.pl

Komitet Zatwierdzania Sprawności
st. pwd. Daniel Hubczyk
E: sprawnosci@zha.org.pl