Muzyka

Informacje:
Rok powstania: 1929
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Jonatan Kasperczak
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2017
Poziom trudności: 10-11 lat
Wymagania próby na sprawność
1. Zagraj na dowolnym instrumencie lub zaśpiewaj gamę oraz omów jej budowę.
2. Zapisz poprawnie gamę w kluczu wiolinowym i basowym.
3. Wyjaśnij niżej wymienione pojęcia:
a. półton,
b. cały ton,
c. triada,
d. kwinta,
e. oktawa.
4. Prawidłowo rozróżnij marsz od walca oraz podaj charakterystyczne metrum dla każdego z nich.
5. Wyjaśnij niżej wymienione pojęcia oraz dla każdego z nich zapisz odpowiedni symbol:
a. ćwierćnuta,
b. półnuta,
c. cała nuta.
6. Wymień pięciu wybitnych kompozytorów oraz podaj co najmniej po jednym utworze napisanym przez każdego z nich. Lista wymienionych utworów powinna obejmować różne formy muzyczne, w szczególności oratorium, kompozycję na pianino i pieśń.
7. Wykonaj jedno z niżej wymienionych zadań:
a. Zagraj z pamięci, z akompaniamentem lub bez, co najmniej piętnaście hymnów i pieśni kościelnych (jedną linijkę lub zwrotkę z każdej) oraz podaj kompozytora każdej z nich.
b. Zaśpiewaj z pamięci, z akompaniamentem lub bez, co najmniej piętnaście hymnów i pieśni kościelnych (jedną linijkę lub zwrotkę z każdej) oraz podaj kompozytora każdej z nich.
8. Zagraj lub zaśpiewaj z pamięci jeden utwór muzyki poważnej, inny niż wykorzystany do zaliczenia pkt 7.
9. Wykonaj jedno z niżej wymienionych zadań:
a. Dla instrumentalistów: wykaż umiejętność zagrania a vista średnio-trudnego utworu muzycznego. Wyjaśnij wszystkie znaki i pojęcia występujące w nim.
b. Dla wokalistów: zademonstruj batutą lub dłonią jak taktować na metrum 3/4 i 4/4 dla śpiewającej grupy.
10. Wyjaśnij pojęcie orkiestra oraz wymień co najmniej pięć instrumentów wchodzących w jej skład.
11. Przygotuj biografię autora pieśni religijnych, a następnie ustnie zaprezentuj ją przed grupą.
Pliki do pobrania: