Nasza historia

Historia harcerstwa adwentystycznego powiązana jest ze zmianami ustrojowymi w Polsce. Nastanie demokracji wprowadziło większą swobodę w tworzeniu się różnego rodzaju organizacji społecznych. Na początku 1990 roku odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie organizacyjne Pathfinders w Polsce a w niedługim czasie zaczęły działać pierwsze zastępy w Warszawie, Podkowie Leśnej, Szczecinie, Gdyni i Krakowie. Organizacji miała na celu zapewnić opiekę i rozwój chrześcijańskiej młodzieży adwentystycznej. Latem 1990 roku w Wilkasach miał miejsce pierwszy letni obóz Pathfinders.

Uczestnicy obozu w Wilkasach na wycieczce w Wilczym Szańcu (Gierłoż), rok 1990
Obóz w Zatoniu i nasze pierwsze mundury, rok 1991

Doświadczenia obozu w Wilkasach utwierdziły nas w przekonaniu, że wychowanie metodą harcerską ma sens także wśród chrześcijańskich dzieci i młodzieży a biwaki i obozy to skuteczna metoda ewangelizacyjna naszych podopiecznych.

Pamiętnym wydarzeniem był obóz letni w 1991 roku. Obóz rozpoczął się w Grzybowie, ale ogromne opady deszczu zmusiły nas do ewakuacji. Z powodzeniem udało się przeprowadzić obóz do Zatonia i to miejsce, jak się później okazało, na długi czas stało się naszą letnią bazą obozową.

W początkowych latach działalności nie mieliśmy jeszcze własnych mundurów i regulaminów a kadra posiadała wiedzę zdobytą głównie w ZHP. W miarę upływu czasu, po nabyciu doświadczeń z organizowanych rokrocznie obozów wypracowaliśmy własne regulaminy.

Obozy zimowe organizowane były najczęściej w Wiśle lub w Zakopanem. Choć nie było one tak liczebne jak obozy letnie to do dziś mamy po nich ciepłe wspomnienia. 

Nasza działalność na szczeblu lokalnym, jak i krajowym oczywiście nie ustawała, co można zobaczyć na przykładzie organizacji obozu letniego w Zatoniu w roku 1997.

Pierwszy wyjazd za granicę miał miejsce w roku 1998, kiedy to członkowie naszego harcerstwa wzięli udział w międzynarodowym obozie Pathfinder (Camporee). Camporee to miało miejsce w Norwegii w miejscowości Halsnes i miało tytuł “Long-ON-Jesus”.

Kolejnym znaczącym punktem w historii naszego harcerstwa jest rok 2002. Polska została gospodarzem 8-go Camporee Wydziału Trans – Europejskiego. Ten międzynarodowy obóz zorganizowany został pod hasłem „JESUS 4U” i odbył się w ośrodku Polubie w Zatoniu.

Naszywka z Camporee w Polsce z roku 2002

Zapraszamy was także do wysłuchania podcastu w j. angielskim relacjonującego co działo się na tym wydarzeniu zrzeszającym ponad 2000 Pathfinder z kilkunastu europejskich krajów. Było to wielkie wyzwanie dla polskich organizatorów, jednakże zaangażowanie wielu osób i niewątpliwie błogosławieństwo Boże pozwoliło nam zorganizować wydarzenie, które wspominane jest do dnia dzisiejszego.