Nauczanie

Informacje:
Rok powstania: 1944
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Mirosława Grześkowiak
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2019
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Omów jakie wykształcenie jest niezbędne, aby zostać nauczycielem w szkole podstawowej, średniej oraz wyższej.
2. Wyjaśnij czym jest odnowienie uprawnień.
3. Przeprowadź wywiady z co najmniej dwoma nauczycielami, zadając im poniższe pytania:
a. Dlaczego zdecydowałeś/-aś się zostać nauczycielem?
b. Którą część nauczania lubisz najbardziej?
c. Którą część nauczania lubisz najmniej?
d. Co robisz, aby przygotować się do nowego roku szkolnego?
e. Co robisz, aby przygotować się na kolejny dzień szkolny?
f. Jakie zajęcia nauczycielskie wykonujesz każdego dnia po szkole?
g. Jakie są cechy dobrego nauczyciela?
h. Jakie są odpowiedzialności i obowiązki nauczyciela?
4. Na podstawie Biblii oraz książki „Wychowanie” E. G. White dowiedz się, jakie metody nauczania stosował Jezus. Przedstaw ustnie (przez co najmniej 3-5 min.) czego się o tym dowiedziałeś.
5. Jeśli masz 16 lat lub mniej, wykonuj poniższe zadania przez co najmniej 40 minut tygodniowo, przez okres trzech tygodni:
a. Pomagaj nauczycielowi w projektowaniu i przygotowaniu tablicy klasowej lub tematycznej.
b. Pomagaj nauczycielowi przygotować pomoce dydaktyczne/naukowe.
c. Z pomocą nauczyciela przeprowadź co najmniej jedną lekcję, z pojedynczym dzieckiem lub całą klasą.
6. Jeśli masz powyżej 16 lat, wykonaj trzy zadania z poniższych:
a. Nauczaj w klasie dorosłych lub dzieci podczas Szkoły Sobotniej przez okres co najmniej sześciu tygodni.
b. Nauczaj na jednym z wybranych wakacyjnych wydarzeń kościelnych.
c. Nauczaj dwóch sprawności harcerskich.
d. Pomóż w nauczaniu wymagań na jeden ze stopni harcerskich lub poprowadź wykład na jednym ze szkoleń PKK ZHA, kończących się zaliczeniem/egzaminem.
e. Nauczaj co najmniej jeden rok w szkole podstawowej, szkole średniej lub na uczelni wyższej.

 

Pliki do pobrania: