O nas

Kim jesteśmy?

Związek Harcerstwa Adwentystycznego to jednostka organizacyjna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, powołana do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską. ZHA jest połączeniem programów dwóch ogólnoświatowych organizacji skautowych – Pathfinder Club oraz Adventurer Club. Związek jest częścią ogólnoświatowej organizacji działającej w ramach SDA General Conference Youth Ministries Department. Związek Harcerstwa Adwentystycznego działa w obrębie Polski od 1990 roku.

Na czele Związku stoi Komendant Główny (we współpracy z Radą Drużynowych), któremu podlegają trzej komendanci: Chorągwi  Zachodniej, Chorągwi Wschodniej oraz Chorągwi Południowej. Komendantom Chorągwi podlegają działające na jej terenie drużyny. Każda z drużyn dzieli się na zastępy. Tworzymy drużyny zuchowe oraz harcerskie w zależności od potrzeb i wieku uczestników zajęć.  W roku 1950 Generalna Konferencja zatwierdziła istnienie Pathfinder Club wraz z jego programem. W roku 1991 zatwierdzony został również Adventurer Club.

Pathfinder Club

Mottem Pathfinder Club jest “(…)Miłość Chrystusa ogarnia nas(…)” (2 Kor. 5:14). Pathfinder Club to kościelno-duchowo-rekreacyjno-ruchowy program stworzony dla młodych ludzi w przedziale 10-15 lat. Pathfindering  uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci oraz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb duchowych dla tego wieku. Znaczna część programu Pathfinder Club jest zbudowana wokół aktywności fizycznej. Program Pathfinder jest pełny działania, przygód i wyzwań i grupowych zajęć. Wspiera rozwój nowych pozytywnych postaw i dostarcza okazji do rozwoju osobistego, rozwijania poczucia wspólnoty, oraz budowania wierności i łączności z Bogiem, Jego stworzeniem i Jego kościołem.

“Jeśli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było”.
Robert Baden – Powell

Adventurer Club

   Przyrzeczenie Adventurer Club brzmi Ponieważ Jezus mnie kocha, będę zawsze robić wszystko jak najlepiej”. Adventurer Club to organizacja wspierana przez Kościół Adwentystów z programem przeznaczonym dla wszystkich dzieci w wieku 4-9 lat, który pomaga dzieciom radośnie dorastać w mądrości i służbie dla Boga i człowieka. Wspomaga ona rodziców w czynieniu rozwoju ich dzieci bogatszym i bardziej znaczącym. Adventurer Club dostarcza dzieciom zabawne i kreatywne sposoby:

  • rozwijania charakteru podobnego do Chrystusowego,
  • doświadczania radości z robienia dobrych rzeczy,
  • wyrażania swojej miłości do Jezusa,
  • rozwijania sprawności fizycznej,
  • odkrywania zdolności danych nam przez Boga i nauki, jak wykorzystać je dla siebie i innych,
  • odkrywania Słowa Bożego,
  • zrozumienia, co czyni rodzinę silną
  • oraz wspomagania wsparcia rodziców w rozwoju swoich dzieci.

Cele i filozofia ZHA

   Jednym z naszych podstawowych celów jest połączenie sił i zaangażowania rodziców oraz członków zboru poprzez wspólne działania z drużyną i jej członkami. W takim miejscu zanikają przepaści pomiędzy pokoleniami, gdy młodzi i starsi wielbią Boga, pracują oraz bawią się wspólnie – zdobywając razem doświadczenia. Naszym celem jest również dzielenie się Bożą miłością i ewangelią z innymi.
Innymi z celów jest zachęta harcerzy do odkrywania swojego unikalnego potencjału, zdobywania określonych umiejętności, rozwijania hobby i dbałości i sprawność fizyczną. Dostarczamy młodzieży warunków do holistycznego rozwoju i wspieramy ich w nim.

Kierujemy się w naszej pracy z dziećmi i młodzieżą słowami mędrca Salomona:

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości”.
(Przyp. Salomona 22:6.)

Zobacz także: