O nas

Związek Harcerstwa Adwentystycznego

jest ogólnopolską chrześcijańską organizacją harcerską, stanowiącą jednostkę organizacyjną Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek jest powołany do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską, opartą o system zastępowy oraz system stopni i sprawności.

ZHA jest połączeniem programów dwóch ogólnoświatowych organizacji skautowych – Adventurer Club oraz Pathfinder Club. Związek jest częścią ogólnoświatowej organizacji działającej w ramach SDA General Conference Youth Ministries Department. Związek Harcerstwa Adwentystycznego działa w obrębie Polski od 1990 roku.

Popieramy zdanie wypowiedziane przez założyciela światowego skauting Roberta Badne-Powella:

“Jeśli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było”.

Na czele Związku stoi Komendant Krajowy (we współpracy z Radą Krajową), któremu podlegają trzej komendanci: Chorągwi  Południowej, Chorągwi Wschodniej oraz Chorągwi Zachodniej. Komendantom Chorągwi podlegają działające na jej terenie drużyny, a każda z drużyn dzieli się na zastępy. Tworzymy drużyny zuchowe oraz harcerskie w zależności od potrzeb i wieku uczestników zajęć.

Adventurer Club

to organizacja wspierana przez Kościół Adwentystów z programem przeznaczonym dla wszystkich dzieci w wieku 4-9 lat, który pomaga dzieciom radośnie dorastać w mądrości i służbie dla Boga i człowieka. Wspomaga ona rodziców w czynieniu rozwoju ich dzieci bogatszym i bardziej znaczącym. Adventurer Club dostarcza dzieciom zabawne i kreatywne sposoby: rozwijania charakteru podobnego do Chrystusowego, doświadczania radości z robienia dobrych rzeczy, wyrażania swojej miłości do Jezusa, rozwijania sprawności fizycznej, odkrywania zdolności danych nam przez Boga i nauki, jak wykorzystać je dla siebie i innych, odkrywania Słowa Bożego, zrozumienia, co czyni rodzinę silną oraz wspomagania wsparcia rodziców w rozwoju swoich dzieci.

Pathfinder Club

 to kościelno-duchowo-rekreacyjno-ruchowy program stworzony dla młodych ludzi w przedziale 10-15 lat. Pathfindering  uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci oraz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb duchowych dla tego wieku. Znaczna część programu Pathfinder Club jest zbudowana wokół aktywności fizycznej. Program Pathfinder jest pełny działania, przygód i wyzwań i grupowych zajęć. Wspiera rozwój nowych pozytywnych postaw i dostarcza okazji do rozwoju osobistego, rozwijania poczucia wspólnoty, oraz budowania wierności i łączności z Bogiem, Jego stworzeniem i Jego kościołem.

Mottem Pathfinder Club jest “(…)Miłość Chrystusa ogarnia nas(…)” (2 Kor. 5:14). 

Kierujemy się w naszej pracy z dziećmi i młodzieżą słowami mędrca Salomona:

“Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości”.
(Przyp. Salomona 22:6.)

W takim miejscu zanikają przepaści pomiędzy pokoleniami, gdy młodzi i starsi wielbią Boga, pracują oraz bawią się wspólnie – zdobywając razem doświadczenia. 

Dostarczamy młodzieży warunków do holistycznego rozwoju i wspieramy ich w nim.