Ptaki

Informacje:
Rok powstania: 1928
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Joanna Radosh
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2010
Poziom trudności: 10-11 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Wymień co najmniej dwie cechy ptaków, które odróżniają je od wszystkich innych stworzeń.
2. Podaj nazwy co najmniej trzech gatunków ptaków nielotów, dla każdego z nich opowiedz czym się żywi oraz określ zasięg jego występowania.
3. Wskaż prawidłowo dzień tygodnia, w którym zostały stworzone ptaki. Odszukaj w Biblii nazwy co najmniej pięciu gatunków ptaków, a następnie wymień je wszystkie z pamięci.
4. Wyjaśnij ustnie lub pisemnie w jaki sposób stworzenie ptaków obrazuje Bożą miłość i Jego zamiary względem ludzi, podając co najmniej trzy argumenty poparte odpowiednimi wersetami biblijnymi.
5. Sporządź listę co najmniej trzydziestu gatunków dzikiego ptactwa, w tym ptaków spośród co najmniej pięciu rodzin, które zaobserwowałeś i prawidłowo rozpoznałeś w ich środowisku naturalnym.
6. Sporządź listę co najmniej pięciu dzikich ptaków, które prawidłowo rozpoznałeś po samych odgłosach, które wydają w ich środowisku naturalnym.
7. Wykonaj jedno z następujących zadań:
a. Zbuduj karmnik dla ptaków oraz napisz sprawozdanie z co najmniej siedmiodniowej obserwacji, w której zwróciłeś szczególną uwagę na gatunki ptaków, które odwiedziły karmnik.
b. W okresie lęgowym, znajdź ptasie gniazdo, określając prawidłowo gatunek ptaka, który je zbudował. Opisz to gniazdo, nie biorąc go do rąk, ani nie podchodząc zbyt blisko, aby nie spłoszyć jego mieszkańców. Następnie obserwuj z ukrycia przez co najmniej pięć dni, co się działo w tym czasie w gnieździe i jego najbliższej okolicy. Po zakończeniu obserwacji zdaj raport co zobaczyłeś.*
c. Wybierz co najmniej trzy rodzaje siedlisk, które ptaki zamieszkują w Polsce. Dla każdego z nich, spróbuj samodzielnie stworzyć listę gatunków ptaków, które według ciebie powinny zamieszkiwać dane siedlisko, a następnie sprawdzając dostępne źródła informacji popraw i uzupełnij przygotowane przez siebie listy. Wskaż różnice i podobieństwa pomiędzy listami gatunków ptaków dla różnych siedlisk.

 

* UWAGA: Wysiadujący ptak nagle spłoszony z gniazda, zwłaszcza na wczesnym etapie lęgu może je porzucić. Gniazdo z jajami pozostawione bez opieki może stać się łatwym łupem dla drapieżników, zwłaszcza że rodzice wracają do niego zwykle dopiero po pewnym czasie. Podchodzenie do gniazda zwykle powoduje uszkodzenie roślinności wokół, która pełni rolę maskującą – takie odkryte gniazdo jest doskonale widoczne dla drapieżników. Zalecamy aby nie zbliżać się do gniazd w okresie lęgowym, a jedynie obserwować z daleka np. przez lornetkę. Będąc na terenie objętym ochroną (np. rezerwat przyrody, park narodowy) pamiętaj, aby nie łamać obowiązujących tam zakazów, m.in. nie wolno schodzić z wyznaczonych szlaków i ścieżek.

 

Pliki do pobrania: