Rada Krajowa ZHA

Rada Krajowa Związku Harcerstwa Adwentystycznego jest organem stanowiącym i nadzorczym Związku Harcerstwa Adwentystycznego. Pracami Rady kieruje Komendant Krajowy.

W skład Rady wchodzą:

 1. Komendant Krajowy ZHA,
 2. Zastępca Komendanta Krajowego ds. zuchów,
 3. Zastępca Komendanta Krajowego ds. harcerzy,
 4. Zastępca Komendanta Krajowego ds. wędrowników,
 5. Komendant Chorągwi Południowej ZHA
 6. Komendant Chorągwi Wschodniej ZHA
 7. Komendant Chorągwi Zachodniej ZHA
 8. Kapelan Związku,
 9. Sekretarz Związku,
 10. Skarbnik Związku,
 11. Kwatermistrz Związku,
 12. Krajowy koordynator ds. mediów i komunikacji Związku,
 13. Krajowy Koordynator ds. marketingu i PR Związku,
 14. Krajowy koordynator ds. szkoleń Związku,
 15. Krajowy koordynator ds. programowych Związku,
 16. przedstawiciel Chorągwi Południowej ZHA,
 17. przedstawiciel Chorągwi Wschodniej ZHA,
 18. przedstawiciel Chorągwi Zachodniej ZHA,
 19. przedstawiciel kadry zuchowej,
 20. przedstawiciel kadry harcerskiej,
 21. przedstawiciel wędrowników,
 22. przedstawiciel Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.