Rejestracja na XII TED Camporee „Exodus” 2019

Poprawna rejestracja uczestnika na wyjazd na Camporee zawiera kilka kroków.

I. Elektroniczna rejestracja każdego z uczestników za pośrednictwem tego linku (w tym akceptacja regulaminu wyjazdu, który dostępny jest także poniżej).

II. Wpłata odpowiednich funduszy w odpowiednim terminie na konto bankowe:
Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
Numer: 84 1750 0012 0000 0000 3024 9496 (w tytule przelewu: Camporee – numer rejestracji).

III. Wypełnienie i wysłanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych wymienionych w regulaminie na adres:
ZHA Olga Kulinicz
ul. Jana Pawła II 39
05-807 Podkowa Leśna

Po dokonaniu elektronicznej rezerwacji w przeciągu 30 minut na podany adres e-mailowy wysłane zostanie potwierdzenie o rejestracji. Prosimy sprawdzić wszystkie foldery na skrzynce pocztowej (w tym SPAM).

W osobnym e-mailu każda z zarejestrowanych osób otrzyma wszystkie wymagane dokumenty do pełnej rejestracji (karta uczestnika Camporee, karta uczestnika wyjazdu, zgoda na przetwarzanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku). Inne dokumenty wymienione w regulaminie są w gestii uczestnika.

UWAGA!
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmówienia udziału w imprezie osobom, które odznaczały się na poprzednich wydarzeniach karygodnym zachowaniem lub osobom, które zgłoszą się jako osoby przekraczające planowaną liczbę uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozpatrywać indywidualnie wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w poniższym regulaminie

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: oboz@zha.org.pl lub telefonicznie:
– Komendant Wyjazdu / Kierownik wypoczynku: st. pwd. Olga Kulinicz +48 730 799 815
– Rejestracja i finanse: st. pwd. Dominika Dziedzic +48 511 793 104
– Logistyka: dh. Dawid Skrzypczak +48 668 217 460