Sprawozdanie z Podstawowego Kursu Kadry – Jesień 2019