Ssaki morskie

Informacje:
Rok powstania: 1991
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Marta Kalińska
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2019
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Dla każdej z niżej wymienionych grup: wymień co najmniej po trzy gatunki ssaków, określając dla każdego z nich jego zasięg występowania oraz prawidłowo rozpoznaj co najmniej po jednym gatunku na podstawie nazwy naukowej:
a. Zębowce,
b. Fiszbinowce,
c. Fokowate,
d. Uchatkowate,
e. Delfinowate/morświnowate,
f. Morsowate (jeden rodzaj),
g. Wydry morskie (jeden rodzaj),
h. Manatowate.
2. Odszukaj w Biblii i zapoznaj się z historią, w której Bóg posłużył się wielorybem.
3. Podaj nazwę gatunku (i/lub nazwę naukową) największego ssaka morskiego.
4. Wyjaśnij niżej wymienione pojęcia:
a. skoki (breaching), 
b. echolokacja,
c. spyhopping, 
d. fiszbin,
e. stado,   
f. harem, 
g. plankton.
5. Narysuj łańcuch pokarmowy dwóch różnych gatunków spośród ssaków morskich.
6. Wyjaśnij jaką funkcję u ssaków morskich pełni podskórna tkanka tłuszczowa.
7. Wskaż dwa powody, dla których ludzie polują na foki.
8. Wyjaśnij dlaczego foki oraz delfiny mogą tak szybko poruszać się w wodzie.
9. Wykonaj jedno z niżej wymienionych zadań:
a. Udaj się do oceanarium, gdzie poznasz oraz jeśli to możliwe zaobserwujesz dzienny harmonogram żywienia niektórych ssaków morskich.
b. Napisz sprawozdanie, na co najmniej 500 słów, na temat czego dowiedziałeś się o ssakach morskich, realizując tę sprawność. Sprawozdanie uzupełnij zdjęciami. 
c. Napisz sprawozdanie, na co najmniej 500 słów, na temat współczesnych zagrożeń, problemów związanych ze ssakami morskimi, ich środowiskiem naturalnym oraz w jaki sposób są one zagrożone wyginięciem.

 

Pliki do pobrania: