Wędrowiec

Wymagania próby na stopień

 I Ogólne
1. Wiek 14 lat / 2 klasa Gimnazjum.
2. Aktywny harcerz PATHFINDER.
3. Posiada stopień ZDOBYWCY.
4. Zna na pamięć i potrafi wyjaśnić znaczenie Przyrzeczenia Młodzieży Adwentystycznej.
5. Posiada aktualny certyfikat Klubu Książki i napisał co najmniej na 1 stronę A5 recenzje o każdej z przeczytanych książek.
* Omówił ustnie lub pisemnie szacunek do Bożego prawa i władz cywilnych, podając co najmniej 10 zasad moralnego zachowania.
II Duchowość
1. Zapoznał się z tematem osobistej pracy Ducha Świętego, jak łączy się z ludźmi oraz omówił Jego zaangażowanie we wzroście duchowym.
2. Przez osobiste studium i rozmowę w grupie poszerzył swoją wiedzę na temat wydarzeń czasów końca, które poprowadzą wprost do Drugiego Adwentu.
3. Poprzez studium i omówienie dowodów z Biblii poznał prawdziwe znaczenie zachowywania Sabatu.
4. Posiada aktualny certyfikat Klejnotu Biblijnego.
* Przeczytał księgi: Przypowieści Salomona, Izajasza, Jeremiasza, Habakuka, Malachiasza lub ukończył roczny program czytania Biblii odpowiedni dla swojego wieku.
III Służba
1. W grupie lub indywidualnie, zaprosił przyjaciela na co najmniej jedno ze spotkań młodzieży organizowane przez lokalny zbór lub diecezję.
2. W grupie lub indywidualnie, pomógł zorganizować, a następnie uczestniczył w projekcie na rzecz pomocy innym.
3. Omówił w jaki sposób bycie chrześcijaninem adwentystą wpływa na innych ludzi z otoczenia w codziennych sytuacjach, kontaktach i zgromadzeniach.
* Spędził co najmniej 2 godziny ze swoim Pastorem, Starszym Zboru lub Diakonem obserwując ich podczas wykonywanej przez nich służby.
IV Relacje
1. Poprzez rozmowę w grupie oraz własne studium określił swoje zdanie na dwa z poniższych tematów:
          a. samoocena,
          b. relacje międzyludzkie – rodzice, rodzina oraz inni ludzie,
          c. zarabianie i wydawanie pieniędzy,
          d. presja grupy.
2. Sporządził listę i omówił potrzeby osób niepełnosprawnych, następnie pomógł zaplanować i uczestniczył w przyjęciu dla nich.
* Odwiedził dom opieki dla fizycznie lub umysłowo chorych. Przedstawił sprawozdanie z tej wizyty.
V Zdrowie i kondycja fizyczna
1. Wybrał i ukończył dowolne dwa punkty z wymagań sprawności Wstrzemięźliwość.
2. Zorganizował Zdrowe Przyjęcie, pamiętając o zdrowych zasadach, rozmowach, jedzeniu, zabawach itp.Z
* Zapoznał się z techniką efektywnej odmowy na przykładzie Józefa oraz wyjaśnił dlaczego jest to tak istotne by stosować ją we współczesnym świecie.
VI Rozwój organizacji i przywództwa
1. Omówił i przygotował schemat organizacji lokalnego kościoła (zboru). Sporządził listę funkcji w zborze.
2. Uczestniczył w programach lokalnego zboru z dwóch różnych oddziałów tego zboru (po dwa programy na każdy oddział).
3. Wypełnił wymagania punkt 3, 5 i 6 sprawności Szafarstwo.
4. Zdobył sprawność Musztra i maszerowanie.
* Zdobył sprawność Młody ewangelista.
VII Przyroda
1. Opowiedział historię Nikodema i omówił w jaki sposób łączy się ona z cyklem życiowym motyla lub narysował diagram cyklu życiowego gąsienicy i omówił jakie duchowe lekcje z niego płyną.
2. Zdobył jedną nową sprawność z działu PRZYRODA, wcześniej niezdobytą.
* Wykonał listę co najmniej 5 zajęć związanych z przyrodą, które można przeprowadzić w sobotnie popołudnie.
VIII Życie w terenie
1. W grupie nie mniejszej niż 4 osoby, wliczając w to doświadczonego dorosłego instruktora, uczestniczył w wycieczce pieszej na dystansie 25 km w trudnym terenie (góry, puszcza), spiąć jedną noc na zewnątrz lub w namiocie. Planowanie wyprawy powinno być wspólnym wysiłkiem całej grupy, a cały prowiant powinien być niesiony ze sobą. Na podstawie własnych obserwacji i notatek brał udział w rozmowie prowadzonej przez instruktora na temat ukształtowania terenu, flory i fauny, którą zaobserwował podczas wyprawy.
2. Zdobył jedną nową sprawność z działu REKREACJA, wcześniej niezdobytą.
3. Zdał test z pierwszej pomocy na stopień WĘDROWCY.
* Zaprojektował i zbudował 5 przykładów obozowych mebli oraz zaprojektował bramę obozu swojej drużyny, którą można wykorzystać na Camporee (zlocie międzynarodowym).
IX Sprawności
1. Zdobył jedną nową sprawność z działu SŁUŻBA, ZDROWIE I NAUKA, PRACE DOMOWE, GOSPODARSTWO ROLNE lub UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE.

 

Pliki do pobrania:
Sprawności: