Władze ZHA

Na czele związku stoi Komendant Krajowy, który powoływany jest przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Od 30.09.2018 r. funkcję Komendanta Krajowego ZHA pełni st.pwd. Olga Kulinicz.

Zgodnie z Regulaminem Związku Komendant Krajowy jest organem wykonawczym oraz odpowiada za całokształt działalności związku.

Komendant Krajowy posiada swoich współpracowników: 2 Zastępców oraz Sekretarza i Skarbnika.

Funkcję zastępcy Komendanta ds. Zuchów oraz Krajowego koordynatora ds. Zuchów pełni st.pwd. Paulina Rawińska.

  

Sekretarzem Związku jest dh. Patrycja Strońska, a Skarbnikiem Związku jest st.pwd. Dominika Dziedzic.

   

Na niższym szczeblu stoją Komendanci Chorągwi: Południowej, Wschodniej i Zachodniej.

Komendantem Chorągwi Południowej jest dh Sebastian Ganczarczyk, Komendantem Chorągwi Wschodniej ZHA jest  st.pwd. Mariusz Rawiński, a Komendantem Chorągwi Zachodniej jest st.pwd. Grzegorz Świątek.

W Związku Harcerstwa Adwentystycznym funkcjonuje także Rada Krajowa, która ma uprawnienia do stanowienia oraz nadzorowania pracy całego Związku. Więcej informacji na temat składu oraz kompetencji rady znajdziesz w tym miejscu.