Władze ZHA

Na czele związku stoi Komendant Krajowy, który powoływany jest przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Od 30.09.2018 r. funkcję Komendanta Krajowego ZHA pełni st.pwd. Olga Kulinicz.

Zgodnie z Regulaminem Związku Komendant Krajowy jest organem wykonawczym oraz odpowiada za całokształt działalności związku.

Komendant Krajowy posiada swoich współpracowników: 2 Zastępców oraz Sekretarza i Skarbnika.

Funkcję zastępcy Komendanta ds. Zuchów oraz Krajowego koordynatora ds. Zuchów pełni st.pwd. Paulina Rawińska.

    

Funkcję zastępcy Komendanta ds Wędrówników oraz Krajowego koordynatora ds. Wędrowników ZHA pełni dh. Joanna Kalińska

Sekretarzem Związku jest dh. Patrycja Strońska, a Skarbnikiem Związku jest st.pwd. Dominika Dziedzic.

   

Na niższym szczeblu stoją Komendanci Chorągwi: Południowej, Wschodniej i Zachodniej.

Komendantem Chorągwi Południowej jest dh Sebastian Ganczarczyk, Komendantem Chorągwi Wschodniej ZHA jest  st.pwd. Mariusz Rawiński, a Komendantem Chorągwi Zachodniej jest st.pwd. Grzegorz Świątek.

W Związku Harcerstwa Adwentystycznym funkcjonuje także Rada Krajowa, która ma uprawnienia do stanowienia oraz nadzorowania pracy całego Związku. Więcej informacji na temat składu oraz kompetencji rady znajdziesz w tym miejscu.