Zagrożone gatunki

Informacje:
Rok powstania: 2005
Miejsce powstania: Wydział Północnoamerykański
Tłumacz: Marta Kalińska
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2019
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Wyjaśnij następujące pojęcia:
a. gatunek zagrożony,
b. gatunek wymarły,
c. siedlisko,
d. biom,
e. łańcuch pokarmowy,
f. kłusownik.
2. Napisz własnymi słowami znaczenie wersetu z Rdz. 1,28.
3. Wymień cztery główne czynniki, które sprawiają, że niektóre gatunki zwierząt są zagrożone wyginięciem lub już wymarły.
4. Wskaż co najmniej cztery wymarłe gatunki zwierząt.
5. Wymień co najmniej cztery sposoby przeciwdziałania, które są stosowane w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.
6. Wymień co najmniej cztery rodzaje aktywności, w jaki sposób każdy może pomagać chronić dzikie zwierzęta.
7. Sporządź listę co najmniej dziesięciu zagrożonych gatunków zwierząt, określając dla każdego z nich zasięg występowania oraz dlaczego zostały sklasyfikowane jako gatunki zagrożone.
8. Wykonaj co najmniej dwa z następujących zadań:
a. Odwiedź ogród zoologiczny lub rezerwat, w którym przebywa co najmniej jeden gatunek zwierząt zagrożonych wyginięciem, a następnie sporządź listę gatunków, które zobaczył, określając dla każdego z nich: zasięg występowania na wolności oraz dlaczego stały się zagrożonym gatunkiem.
b. Obejrzyj film przyrodniczy na temat zagrożonych gatunków zwierząt, a następnie sporządź listę gatunków, które zobaczyłeś, określając dla każdego z nich: zasięg występowania na wolności oraz dlaczego stały się zagrożonym gatunkiem.
c. Wybierz jeden gatunek zwierząt zagrożonych wyginięciem, a następnie napisz lub przedstaw ustnie krótkie sprawozdanie na ten temat. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o: zasięgu występowania tego gatunku, dlaczego jest zagrożony, w jaki sposób człowiek stara się uratować ten gatunek oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego gatunku.
d. Samodzielnie lub w grupie, korzystając z artykułów prasowych, internetu, książek, zdjęć, znaczków, rysunków, wykonaj album na temat zagrożonych gatunków zwierząt.
e. Poprzez zabawę w grupie dowiedz się czym jest krąg środowiska, w tym szczególnie jak ważne jest zachowanie prawidłowej równowagi w przyrodzie oraz jakie znaczenie dla przyrody ma każdy nawet najmniejszy jej element.

 

Pliki do pobrania: