Rejestracja uczestników niepełnoletnich – Ogólnopolski Zjazd Drużyn ZHA Pathfinder „Zaplątany” Szczecin 2019

Zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Drużyn ZHA Pathfinder „Zaplątany”.  Tematyka zjazdu dotyczyła będzie historii Króla Salomona! Oprócz wspólnych punktów programu i konkurencji dla Drużyn, przygotowaliśmy osobne bloki programowe dla:

  • Zuchów (5-9 lat), gdzie przedstawimy w formie zabawy i kreatywnych zajęć historię Króla Salomona. Nie zabraknie również gier terenowych, Olimpiady, zrealizujemy pionierską sprawność „Łamigłówki”. Będzie czas na kabarety, ale i na poważne rozważania nad mądrościami Salomona i działaniem Boga w jego życiu.
  • Harcerze młodsi (10 -12 lat), Harcerze starsi (13 -15 lat) oraz Wędrownicy (16 lat +)  każdy w swojej grupie wiekowej będzie mógł znaleźć coś dla siebie w zadaniach artystycznych, grach terenowych czy kabaretach. Uczestnicy również będą mogli dowiedzieć się, a może także znaleźć odpowiedzi na zagadnienia w tematyce pornografii i uzależnień. Będziemy mieli rozważania nad Słowem Bożym, czas na modlitwę i uwielbienia. Będzie dużo ruchu, ale i wystarczająco odpoczynku.

Niezbędne informacje:
Dla kogo: uczestnicy wiek 5 – 17  lat
Termin: 6 -10 lutego
Miejsce: Miejsce: XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Adres: Ul. Xawerego Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
Miejsce na mapie: https://goo.gl/maps/eZFEvv1CJn72.

Cena
: 200 zł płatna do 30 stycznia 2019 r.
UWAGA!!! Osoby wpisane w bazę danych ZHA Pathfinder –  170 zł – więcej informacji dostępnych u Drużynowych.

Cena obejmuje wszystkie atrakcje, opiekę medyczną, nocleg w salach na własnej karimacie, wegetariańskie wyżywienie – 4 posiłki dziennie, wykwalifikowaną kadrę, ubezpieczenie NNW.

Rejestracja:
Uwaga! Pełna rejestracja to 3 kroki.
1. Rejestracja online https://wydarzenia.adwentysci.org/ZHA/

2. Wydrukowanie i poprawne wypełnienie karty uczestnika zjazdu, regulaminu zjazdu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a także odesłanie ich do dnia 30.01.2019r. (liczy się data otrzymania karty) na adres:
Magdalena Nowicka,
Osobowicka 148/4,
51-001 Wrocław

3. Terminową wpłatę za uczestnictwo w Zjeździe w wysokości 200 zł do 30 stycznia 2019 r. (osoby wpisane w bazę danych ZHA Pathfinder – 170 zł).

Opłatę należy dokonać na konto:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Foksal 8, 00-366 Warszawa
Nr konta: 40 1240 1994 1111 0010 3161 9728
Tytuł przelewu:  Imię i nazwisko uczestnika, Zjazd ZHA Pathfinder

W przypadku rejestracji kilkoro uczestników prosimy o osobne przelewy z uwzględnieniem danego podobozu.

UWAGA!!!
Informacja dla osób rejestrujących się na Zjazd, ale nie posiadających numer PESEL (osoby bez obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej).
W karcie uczestnika prosimy wpisać numer aktualnego PASZPORTU. Dodatkowo ze sobą potrzebować będziecie kopię pierwszej strony z paszportu!

Rejestracja trwa do 30 stycznia!

_____________________________

Jeśli nie odbierasz dziecka ze zjazdu osobiście, musisz wypełnić UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA, bez tego upoważnienia Kierownik Wypoczynku nie będzie mogła wyrejestrować dziecka!  

Pobierz regulamin zjazd: Regulamin Zjazd ZHA 2019
Pobierz kartę kwalifikacyjną na obóz: Karta uczestnika niepełnoletniego Zjazd ZHA 2019
Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: ZHA dane zgoda uczestników niepełnoletnich 
Pobierz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku: ZHA wizerunek zgoda uczestników niepełnoletnich
Pobierz upoważnienie do odbioru dziecka: Upoważnienie rodzica
Pobierz listę rzeczy do zabrania na zjazd: Lista rzeczy do zabrania Zjazd ZHA 2019