Rejestracja uczestników pełnoletnich – Ogólnopolski Zjazd Drużyn ZHA Pathfinder “Zaplątany” Szczecin 2019