Aktywny bóbr

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Naucz się na pamięć Przyrzeczenia zuchowego Aktywnych bobrów:
Jezus mnie kocha i staram się dla Niego.

Zaśpiewaj hymn Aktywnych bobrów.

MÓJ BÓG i KRAJ

 1. Zaśpiewaj hymn Polski.
 2. Módl się samodzielnie.
 3. Powiedz modlitwę Ojcze Nasz.
 4. Naucz się 4 i 5 przykazania w uproszczonej formie.
  Pamiętaj o dniu Sabatu aby go święcić.
  Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Naucz się wersetu z Listu do Filipian 4,4.
 6. Naucz się dodatkowych 3 wersetów z Biblii.

JA SAM

 1. Naucz się wykonywać podstawowe czynności samodzielnie:
  • wiązanie butów
  • czesanie
  • ubieranie
  • mycie zębów

MOJA RODZINA

 1. Pomóż przygotować jedzenie na wycieczkę, na którą wyruszysz z przyjaciółmi lub rodziną.

MÓJ ŚWIAT

 1. Zanieś jedzenie potrzebującym w twojej okolicy (ubogim lub starszym osobom).
 2. Przygotuj i podaruj kartkę choremu przyjacielowi lub starszej osobie.

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

 1. Wysłuchaj trzech książek o tematyce: biblijnej, przyrodniczej i dotyczącej dziecięcych wyborów.
 2. Wysłuchaj dwóch historii o życiu E.G. White.
 3. Naucz się rozpoznawać kolory: czerwony, żółty, niebieski, zielony, fioletowy, pomarańczowy.

ZABAWA

 1. Zdobądź co najmniej 12 sprawności.
 2. Wykonaj co najmniej 6 prac ręcznych.