Aktywny bóbr

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 1. Wyrecytuj przyrzeczenie Aktywnego Bobra:
  Jezus mnie kocha i staram się dla Niego.
 2. Wyrecytuj ślubowanie wierności lub hymn państwowy.
 3. Pomódl się samodzielnie.

MÓJ BÓG

 1. Powiedz czwarte przykazanie: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” (Wj 20,8).
 2. Zdobądź sprawność Bobry.
 3. Zdobądź sprawność Wierni Przyjaciele.
 4. Zdobądź sprawność Boży świat.

JA SAM

 1. Zdobądź sprawność Alfabet.
 2. Zdobądź sprawność Dobre maniery.
 3. Zdobądź sprawność Poznaj swoje ciało

MOJA RODZINA

 1. Powiedz piąte przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją” (Wj 20,12).
 2. Zdobądź sprawność Bezpieczeństwo pożarowe.
 3. Zdobądź sprawność Pomoc domowa.
 4. Zdobądź sprawność Zwierzęta domowe lub Zabawki

MÓJ ŚWIAT

 1. Zdobądź sprawność Przyjaciele z sąsiedztw.
 2. Zdobądź sprawność Zabawa z przyjaciółmi.
 3. Zdobądź sprawność Podchody.

Karta zaliczenia