Czytanie II (Promyki)

 

Wymagania próby na sprawność

Przyznawana zuchom, które czytają lub słuchają, gdy ktoś czyta:
a) Dwa rozdziały z Ewangelii Marka.
b) Historia biblijna lub książka o Jezusie.
c) Książka o zdrowiu lub bezpieczeństwie.
d) Książka o rodzinie, przyjaciołach lub uczuciach.
e) Książka o wydarzeniach historycznych lub o historiach misyjnych.
f) Książka o przyrodzie.

Pliki do pobrania: