Stopnie harcerskie

Wszystkie osoby chcące złożyć Przyrzeczenie Harcerskie muszą ukończyć próbę:

W ZHA stopnie przygotowane są dla każdego wieku: