Stopnie harcerskie

Wszystkie osoby chcące złożyć Przyrzeczenie Harcerskie muszą ukończyć próbę:

Skrypt zawierający informacje potrzebne do ukończenia próby Ochotnik.

W ZHA stopnie przygotowane są dla każdego wieku: