Stopnie instruktorskie

Zgodnie z § 12. Regulaminu ZHA “Instruktorem zostaje harcerz po ukończeniu 18. roku życia oraz uzyskaniu pierwszego stopnia instruktorskiego.”

W ZHA występują trzy stopnie instruktorskie:

  1. Starszy Przewodnik
  2. Podharcmistrz
  3. Harcmistrz

Wszystkie osoby chętne do rozpoczęcia próby na stopień Instruktorski proszony jest o kontakt z Komisją Stopni Instruktorskich ZHA lub z Komendantem Krajowym lub Chorągwi ZHA.

Roczny plan rozważań biblijnych w języku polskim seria pierwsza:


Wskazówka do studiowania: adresy biblijne nie powinny sprawić trudności, ale do tekstów z książek EG White potrzebny jest klucz: Adresy podane w materiałach np. PP 54-56 nie odnoszą się do numerów stron. Książki, a właściwie akapity w książkach EG White posiadają własną adresację. Nie jest ona widoczna w obecnie drukowanych wersjach, ale jest widoczna w wersjach elektronicznych książek.
Polecamy stronę: https://m.egwwritings.org/ z książkami w wersji elektronicznej z adresacją akapitów np. {DA 9,2} używaną w materiałach ENCOUNTER SERIES.
Istnieją również wersje mobilne aplikacji na telefony z system iOS i Android: EG Writings 2. Zawierają one również adresy akapitów.

UWAGA!: Adresacja w języku angielskim różni się od tej w języku polskim (sic!)

Materiały w języku angielskim potrzebne do rocznego planu rozważań biblijnych znajdują się w dziale Morning Watch (ENCOUNTER SERIES) – link poniżej:

https://www.gcyouthministries.org/resources/morning-watch/