Stopnie instruktorskie

Zgodnie z § 12. Regulaminu ZHA “Instruktorem zostaje harcerz po ukończeniu 18. roku życia oraz uzyskaniu pierwszego stopnia instruktorskiego.”

W ZHA występują trzy stopnie instruktorskie:

  1. Starszy Przewodnik
  2. Podharcmistrz
  3. Harcmistrz

Wszystkie osoby chętne do rozpoczęcia próby na stopień Instruktorski proszony jest o kontakt z Komisją Stopni Instruktorskich ZHA lub z Komendantem Krajowym lub Chorągwi ZHA.