Kadra harcerska

Dostępny jest folder na dysku Google, na którym można umieszczać materiały na zbiórki, sprawności, gry i wszystko, co udało Wam się zgromadzić i czym możecie się podzielić 😊

Korzystajcie śmiało!

https://drive.google.com/drive/folders/11akj4acqc6H_QeAVCQLp73l69cXB_RZC?fbclid=IwAR1L-DPyl6F_SZlZndJL8W1i_WcbslSqnr3sZEhxVnk9zZvJnFLvqy7k4iM

Przydatne linki:

https://www.gcyouthministries.org

https://www.clubministies.org