Talent

 

Wymagania próby na sprawność

1. Co to jest talent?
2. Znajdź i przeczytaj dwa teksty z Biblii mówiące o talentach.
3. Zgodnie z 1Kor. 10,31, kto powinien otrzymać cześć i chwałę za twoje talenty? Dlaczego?
4. Zrób listę swoich talentów.
5. Wybierz z listy swoich talentów jeden i podziel się nim z innymi w indywidualnie lub w grupie.
6. Weź udział w zabawie związanej z talentami.