Chorągiew Południowa Biwak : „PAN BÓG, MÓJ GARNCARZ”