Sprawozdanie z obrad Rady Krajowej ZHA – kwiecień 2020