Sprawozdanie z obrad Rady Krajowej ZHA

W dniach 4-6 października 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kokotek” Hufca ZHP Lubliniec odbyły się I-wsze obrady Rady Krajowej, organu decyzyjnego Związku Harcerstwa Adwentystycznego. W skład tego organu wchodzą członkowie Komendy Krajowej, Krajowi Koordynatorzy, przedstawiciele chorągwi oraz przedstawiciele kadry zuchowej, harcerskiej i wędrowniczej, a także przedstawiciel Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Podczas obrad Rada Krajowa uchwaliła poniższe decyzje:

Udostępniamy także Regulamin Rady Krajowej, który został poddany głosowaniu oraz zaakceptowany przez w czasie posiedzenia Rady Krajowej:

Mamy nadzieję, że plany powzięte podczas tych obrad uda nam się wprowadzić w życie jeszcze w tym roku harcerskim. Aby, to uczynić niezbędna będzie pomoc – zarówno ta od naszego Pana, jak i wszystkie chętne ręce do pracy.

Jeśli czujesz, że chciałbyś wesprzeć nas w działaniach – zapraszamy do kontaktu na zha@zha.org.pl. Jeśli nie jesteś w stanie wspomóc nas fizycznie, prosimy o równie ważną formę pomocy, jaką jest powierzanie służby Związku Harcerstwa Adwentystycznego w swoich modlitwach. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.

Z harcerskim pozdrowieniem:
Czuwaj Marana Tha!
Sekretarz Związku
Dh Patrycja Strońska

*Aktualne daty wydarzeń wymienionych w spisie uchwał znajdują się w naszym kalendarium.