Ssaki

Informacje:
Rok powstania: 1937
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Klaudia Owczarek
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2011

 

Wymagania próby na sprawność
1. Odpowiedz na pytanie: w którym dniu Bóg stworzył ssaki?
2. Wymień cztery cechy charakterystyczne ssaków.
3. Określ co najmniej jedną cechę charakterystyczną każdego z podanych niżej rzędów ssaków oraz podaj co najmniej po jednym gatunku należącym do każdego z nich:
a. Torbacze,
b. Owadożerne,
c. Nietoperze,
d. Drapieżne,
e. Płetwonogie,
f. Gryzonie,
g. Zajęczaki,
h. Parzystokopytne,
i. Brzegowce,
j. Walenie,
4. Wymień cztery ssaki pożyteczne dla człowieka, swoją odpowiedź uzasadnij.
5. Wymień cztery zachowania ssaków szkodliwe dla człowieka.
6. Wymień cztery gatunki ssaków, które są całkowicie wodnymi zwierzętami oraz określ zasięg ich występowania.
7. Podaj nazwę największego ssaka na świecie oraz omów, gdzie żyje, jak zdobywa pożywienie i czym się żywi.
8. Wymień osiem gatunków dzikich ssaków, które osobiście rozpoznałeś i zaobserwowałeś w ich środowisku naturalnym.
9. Napisz lub opowiedz historię na temat: „Dzikie zwierzęta, które zaobserwowałem/-am.”

 

Pliki do pobrania: