Pomocna dłoń

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Jestem odpowiedzialnym zuchem
A. Powtórz z pamięci treść Przyrzeczenia i Prawa zuchowego.
B. Wyjaśnij sens Prawa zuchowego.

II. Umacniam swoje przekonania
Zdobądź Certyfikat Czytelnika Pomocnej Dłoni.

MÓJ BÓG

I. Jego plan, by mnie zbawić
A. Wykonaj wykres wydarzeń biblijnych w kolejności chronologicznej:
• Noe
• Abraham
• Mojżesz
• Dawid
• Daniel
ALBO Weź udział w zajęciach szkoły sobotniej o tej tematyce (materiał biblijny nie musi być omówiony podczas zbiórek – zastępowy może umówić się z nauczycielem szkoły sobotniej, aby poprowadził zajęcia na te konkretne tematy).
B. Wykonaj dioramę, ułóż wiersz lub skomponuj piosenkę ukazującą historię
starotestamentowej postaci, która żyła dla Boga.

II. Umacniam swoje przekonania
A. Znajdź w Biblii trzy z podanych niżej wersetów mówiących o życiu dla  Jezusa, naucz się ich na pamięć i wyjaśnij ich znaczenie:
• Wj 20, 11–17
• Flp 2,13
• Flp 4,13
• 1 J 2,1–2
• Jud 24
B. Wymień po kolei księgi Starego Testamentu.

III. Jego moc w moim życiu
A. Spędzaj regularnie „cichy czas” z Jezusem, rozmawiając z Nim i ucząc się o Nim.
B. Zrealizuj projekt „Wzrastając z Jezusem”.

JA SAM

I. Jestem niepowtarzalny
A. Zrób listę kilku zainteresowań i zdolności, jakie dał ci Bóg.
B. Zaprezentuj swój talent, zdobywając jedną ze sprawności, dzięki którym można go wyrazić.

II. Umiem dokonywać mądrych wyborów
A. Poznaj kolejne kroki w procesie podejmowania dobrych decyzji.
B. Wypełnij karty „Kroki do mądrej decyzji”, uwzględniające dwie rzeczywiste sytuacje problemowe z twojego życia.

III. Dbam o moje ciało
Zdobądź sprawność: Higiena.

MOJA RODZINA

I. Mam rodzinę
Wykonaj proporzec lub herb swojej rodziny
ALBO Zbierz opowieści i fotografie przedstawiające rodzinną historię i zawrzyj je na „rodzinnym pasku czasu” lub specjalnie przygotowanej mapie.

II. W rodzinie troszczymy się o siebie nawzajem
Weź udział w zaplanowaniu i realizacji specjalnego nabożeństwa rodzinnego, szczególnego rodzinnego wieczoru, wycieczki całej rodziny lub innego rodzinnego wydarzenia.

III. Rodzina uczy mnie samodzielności
Zdobądź sprawność z jednego z poniższych obszarów (wybierz taki, z którego nie masz jeszcze żadnej sprawności):
• Majsterkowanie
• Umiejętności domowe
• Umiejętności plenerowe

MÓJ ŚWIAT

I. Świat przyjaciół
Zdobądź sprawność: Troskliwy przyjaciel.

II. Świat innych ludzi
Przeprowadź projekt badawczy nad jedną z kultur świata, którego efektem będzie album z wycinkami lub gazetka ścienna oraz znajdź sposób, jak  można podzielić się miłością Jezusa z osobami należącymi do tej kultury i  realizuj ten pomysł.

III. Świat przyrody
Zdobądź sprawność: Ekolog.

Karta czytelnika

Certyfikat czytelnika

Karta zaliczenia

Czas z Jezusem