Akty dobroci

 

Wymagania próby na sprawność

1. Przeczytaj teksty: Rz 12,10 oraz Prz 12,25. Omów ich znaczenie.
2. Podaj przykłady dobroci i miłości.
3. Co Biblia mówi nam na temat dobroci i miłości? Użyj historii biblijnej do przedstawienia kogoś, kto okazał te cechy.
4. Przeczytaj lub wysłuchaj trzech historii dotyczących dobroci.
5. Weź udział w scence lub kalamburach przedstawiających różne akty dobroci.
6. Wspólnie z zastępem lub grupą zaplanuj i okaż komuś dobroć.
Pliki do pobrania: