Czystość

 

Wymagania próby na sprawność

1. Wyjaśnij znaczenie słowa czystość w kontekście niewinności.
2. Przeczytaj Flp 4,8-9 i wykonaj poniższe prace z plasteliny lub modeliny, wskazując na związane z nimi przykłady czystości/niewinności.
a. oko;
b. ucho;
c. usta;
d. ubrania.
3. Podaj przykład kobiety w Biblii, która wybrała podążanie za Bogiem bez względu na konsekwencje.
4. Podaj przykład mężczyzny w Biblii, który wybrał podążanie za Bogiem bez względu na konsekwencje.
5. Wypisz 3 wersety z Biblii, które mówią o tym, że Boża moc pomaga ci pozostać czystym.
6. Weź udział w grze słownej używając par z poniższych tekstów:
Myśl rodzi uczucie.
Uczucie rodzi działanie.
Działanie rodzi nawyki.
Nawyki rodzą charakter.
Charakter decyduje o przeznaczeniu
7. Przeczytaj Kol 3,12-14. Zilustruj najważniejszą część ubioru: MIŁOŚĆ z wykorzystaniem innych słów z tekstu Ga 5,22-23.
8. Przeczytaj 1Tm 4,12, Hi 17,9 oraz Dn 1-3. Wykonaj plakat przedstawiający fakt, że nigdy nie jesteś za młody, aby coś zmienić. Wyjaśnij, że wybierając czystość będziesz coraz silniejszy.
9. Przeczytaj Mk 2,1-12. Wykonaj plakat przedstawiający 4 przyjaciół opuszczających swojego przyjaciela na łóżku przez otwór w dachu aby Jezus go uzdrowił. Przyjaciele pomagają sobie nawzajem pozostać czystymi.
Pliki do pobrania: