Gawęda Biblijna

 

Wymagania próby na sprawność

1. Wybierz pięć historii pochodzących z Biblii i powiedz, gdzie można je znaleźć w Biblii.
2. W jaki sposób postacie z wybranych przez Ciebie historii okazały, że kochały lub nie kochały Jezusa.
3. Omów trzy elemnty istotne podczas opowiadania historii.
4. Używając powyższej listy opowiedz dwie historie w grupie.
5. Używając dwóch różnych sposobów, zilustruj dwie, wybrane przez siebie, historie Biblijne.
Pliki do pobrania: