Prorocy

 

Wymagania próby na sprawność

1. Dowiedz się, co oznacza słowo: prorok.
2. Przeczytaj Am 3,7; 1Kor 14,3 oraz Łuk 1,76-77. Jak Biblia opisuje zadania proroka?
3. Wymień imiona 5 biblijnych proroków. Wybierz jednego z nich i poznaj jego historię.
4. Przeczytaj w Biblii historię o jednej z prorokiń.
5. Poznaj historię powołania na proroka:
– Izajasza
– Ellen Gould White
6. Przeczytaj wybrane proroctwa i powiedz, czy się wypełniły:
– Mi 5,1
– Iz 53,9
– Jr 25,11-13
– Iz 38,1-6
– 1 Król 17,1
– 2 Sm 7,4-5; 12-13?
7. Przeczytaj Mk 6,1-6. Co oznaczają słowa Pana Jezusa?
8. Przeczytaj Ap 22,1-7.
– Narysuj twoją wizję nieba;
– Kiedy wypełni się to proroctwo?
– Czy wierzysz, że ono się wypełni?
9. Odegraj scenkę z życia dowolnie wybranego proroka.