Koty

 

Wymagania próby na sprawność

1. Omów, jak zajmować się kotem.
2. W jaki sposób koty mogą pomagać ludziom?
3. Wymień cztery dzikie koty i określ, na jakim kontynencie żyją.
4. Wymień dwie historie biblijne, w których występują dzikie koty.
5. Jakie rodzaje dźwięków wydają koty i co te dźwięki oznaczają? Zademonstruj je po kolei:
– miauczenie;
– mruczenie;
– prychanie/syczenie.
6. Poznaj zachowania kotów:
– machanie ogonem,
– koci grzbiet,
– ustawienie się bokiem,
– kładzenie uszu,
– układanie w kłębek,
– mruganie,
– ocieranie się o meble/drzewa
i powiedz, co oznaczają.
7. Co to są wibrysy? Do czego służą kotom? Dlaczego nie wolno ich ciągnąć i obcinać?
8. W miarę możliwości odwiedź jakiegoś kota, pobaw się z nim, zaobserwuj niektóre z powyższych zachowań i dźwięków.
9. Wykonaj kota z papieru lub maskę kota.