Banan Projekt Update

Czuwaj!

Rok 2018 został zakończony z wieloma wydarzeniami na koncie, ale jednym z większych przedsięwzięć był „Banana Projekt”.

Projekt ten zakładał zbiórkę pieniędzy na żywność dla dzieci z Bangladeszu. Mieliśmy jakieś oczekiwania co do zaangażowania osób, ale takiego wyniku NIKT zupełnie się nie spodziewał.

Fantastyczne odzew od zuchów, harcerzy i kadry, a także rodziców i wieeelu, wielu innych osób zaowocował czymś arcy-pięknym.

Projekt zakładał zbiórkę tylko do końca roku 2018, ale są darczyńcy, którzy nadal wpłacają pieniądze na konto, za co serdecznie dziękujemy.

Chcemy was zatem poinformować, że do dnia 14.05.2019 roku udało się zebrać ogromną sumę pieniędzy:

99 008,77 PLN

Prawie 100 tys. zł… coś fantastycznego, nadzwyczajnego. WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY!

I nie zostawiamy tego tak. Nie chcemy, aby tak uzbierana góra pieniędzy została po prostu gdzieś wysłana, dlatego:

  1. Unia Polska zawarła porozumienie z Unią w Bangladeszu, przy współpracy z Wydziałem Trans-Europejskim, na przesłanie zebranych pieniędzy.
  2. Pieniądze będą przesłane w kilku transzach. Pierwsza z nich została wysłana już w marcu tego roku w wysokości 5000 USD.
  3. Kolejne transze pieniędzy zostaną wysłane po rozliczeniu się przez Unię w Bangladeszu z wykorzystanych pieniędzy, co zabezpiecza nas niejako przed wydawaniem ich na cele nie związane ze zbiórką.

Tak jak i wy, chcemy by te pieniądze trafiły do osób naprawdę potrzebujących.

Chcielibyśmy także poinformować, że na razie zawieszamy zbiórkę pieniędzy na „Banana Projekt”. Jeżeli posiadacie w zborach, drużynach lub domach jeszcze jakieś fundusze przeznaczone stricte na cel „Banana Projekt”, prosimy je przesłać na konto:

84 1750 0012 0000 0000 3024 9496
tytułem: Banana Projekt

Będziemy was na pewno jeszcze informować na temat tego jak udało się wykorzystać te fundusze.

JESTEŚCIE FE… FENOMENALNI, FANTASTYCZNI NO I FAJNI !!!