Gwiazdy

Informacje:
Rok powstania: 1937
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Daniel Hubczyk
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2011
Poziom trudności: 10-11 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Odpowiedz poprawnie na następujące pytania:
a. Jakie ciało niebieskie jest najbliższym sąsiadem Ziemi?
b. Jaka odległość dzieli Ziemię i jej najbliższego sąsiada?
c. Co wywołuje pływy morskie?
d. Jak powstaje zaćmienie?
e. Co to jest „spadająca gwiazda”?
f. Ile wynosi prędkość światła w próżni?
2. Wykonaj schemat (rysunek) prezentujący względne położenie i ruch: Ziemi, Księżyca oraz Słońca. Prawidłowo zaznacz na w/w rysunku moment/-y, kiedy następuje zaćmienie Księżyca oraz Słońca.
3. Wykonaj schemat (rysunek) naszego układu słonecznego, zaznaczając oraz prawidłowo opisując najważniejsze ciała niebieskie wchodzące w jego skład. Prawidłowo wymień z pamięci planety w porządku od Słońca.
4. Wskaż na niebie osiem gwiazd stałych oraz wyjaśnij jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy planetami a gwiazdami stałymi.
5. Wyjaśnij co to jest gwiazdozbiór oraz wykonaj poniższe zadania:
a. Wymień oraz prawidłowo wskaż na niebie sześć gwiazdozbiorów.
b. Wymień oraz wskaż na nocnym niebie dwa gwiazdozbiory widoczne przez cały rok.
6. Dla Północnej Półkuli Niebieskiej wykonaj schemat ilustrujący na sferze niebieskiej względne położenie: Wielkiego Wozu (Wielkiej Niedźwiedzicy), Kasjopei oraz Gwiazdy Polarnej.
7. Wyjaśnij co to jest Droga Mleczna oraz zaobserwuj ją na nocnym niebie.
8. Wskaż, które ciało niebieskie nazywane jest „gwiazdą poranną” oraz „gwiazdą wieczorną”. Wyjaśnij dlaczego to ciało niebieskie nosi obie nazwy.
9. Omów następujące pojęcia:
a. zenit,
b. nadir.
10. Omów co to jest zorza polarna oraz co ją wywołuje.

 

Pliki do pobrania: