Modlitwa zaawansowana

Informacje:
Rok powstania: 2011
Miejsce powstania: Wydział Północnoamerykański
Tłumacz: Mirosława Grześkowiak
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2019
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Zdobądź sprawność MODLITWA.
2. Przeczytaj tekst Jk 1,2-9, następnie omów w grupie cele modlitwy wymienione w tym fragmencie.
3. Wykonaj niżej wymienione zadania:
a. Przeanalizuj różne odpowiedzi na modlitwy, które otrzymywali bohaterzy biblijni (np. Samson, Dawid, Hiskiasz, Mojżesz, Elizeusz, Daniel).
b. Weź udział w co najmniej dwóch scenkach przedstawiających bohaterów biblijnych i odpowiedzi jakie otrzymali na swoje modlitwy.
4. Przeczytaj 1 Tes 5,17 oraz w grupie przedyskutuj znaczenie słów: „modlić się bez przestanku” i jak można to osiągnąć.
5. Przeczytaj lub wysłuchaj rozdział pt. „Przywilej modlitwy” z książki „Droga do Chrystusa” Ellen G. White, a następnie w grupie przedstaw, czego nauczyłeś się podczas lektury.
6. Wykonaj niżej wymienione zadania:
„Częścią planu Bożego jest zapewnienie w odpowiedzi na naszą modlitwę wiary tego, czego Bóg nie udzieliłby nam, gdybyśmy o to nie prosili.” – Wielki Bój, s. 281, Wydawnictwo Znaki Czasu, 2012 r.
a. Przeczytaj powyższy cytat i odszukaj go w książce, z której pochodzi.
b. Przedyskutuj znaczenie tego fragmentu w życiu chrześcijanina.
c. Podczas dyskusji wyjaśnij swoją odpowiedź na pytanie: dlaczego Bóg robi coś w odpowiedzi na modlitwę, czego nie zrobiłby w innym wypadku?
7. Naucz się na pamięć sześciu różnych tekstów biblijnych dotyczących modlitwy. Dla każdego wybranego tekstu, jeśli to możliwe, odpowiedz na niżej wymienione pytania:
a. Kto: Kto się modlił?
b. Treść modlitwy: O co się modlił/-a?
c. Miejsce: Gdzie się modlił/-a?
d. Czas: Kiedy się się modlił/-a?
e. Sposób: W jaki sposób się modlił/-a (na kolanach, stojąc, itp.)?
8. Przeprowadź wywiady z trzema osobami, które otrzymały odpowiedzi na swoje modlitwy, zadając im podobne pytania jak te wymienione w pkt. 7. Następnie podziel się tym, czego się dowiedziałeś od tych osób z rodziną, w zastępie, drużynie lub kościele.
9. Ułóż plan, ułatwiający modlenie się na głos w miejscach publicznych, uwzględniając niżej wymienione wskazówki:
a. Przećwicz swoją modlitwę przed występem publicznym.
b. Kiedy modlisz się do Boga, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem.
10. Pomódl się na głos podczas dwóch spośród wymienionych okoliczności:
a. zbiórka drużyny ZHA lub spotkanie młodzieżowe,
b. spotkanie w szkole,
c. wspólny posiłek w zborze (agapa),
d. rozpoczęcie lub zakończenie lekcji w klasie Szkoły Sobotniej,
e. nabożeństwo,
f. spotkanie modlitewne lub spotkanie biblijne w małej grupie.
11. Prowadź dziennik modlitewny przez co najmniej sześć tygodni, zapisując swoje modlitwy i wszystkie zaobserwowane na nie odpowiedzi.

 

Pliki do pobrania: