Nasiona

Informacje:
Rok powstania: 1961
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Klaudia Owczarek
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2011
Poziom trudności: 10-11 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Wyjaśnij jaką rolę w przyrodzie pełnią nasiona.
2. Omów jaki pokarm otrzymał człowiek na początku, w ogrodzie Eden.
3. Na podstawie rysunku, zdjęcia lub dowolnego nasiona prawidłowo wskaż i omów, do czego służy każda z następujących części:
a. łupina nasienna,
b. liścień,
c. zarodek.
4. Wymień cztery różne metody rozsiewania nasion przez rośliny. Podaj po trzy gatunki roślin dla każdej metody.
5. Wymień dziesięć rodzajów nasion, które używamy, jako pożywienie.
6. Wymień pięć rodzajów nasion używanych do produkcji oleju.
7. Wymień pięć rodzajów nasion używanych, jako przyprawy.
8. Wyjaśnij jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wykiełkowało nasiono.
9. Zbierz kolekcję trzydziestu różnych gatunków nasion.
Kolekcja nasion: Dziesięć (10) gatunków może zostać kupione, a pozostałe dwadzieścia (20) zostało zebrane osobiście. Każde nasiono opatrzone jest prawidłowo etykietą, zawierającą: nazwę rośliny, datę oraz miejsce zebrania (kupienia). Możesz wykonać tablicę na grubszym papierze prezentującą całą kolekcję(przyklejając nasiona do papieru) lub umieścić nasiona w przeźroczystych pojemnikach z naklejonymi etykietami.

 

Pliki do pobrania: