Nowa Rada Krajowa Związku i jej skład

Zgodnie z paragrafem 20 nowo obowiązującego Regulaminu Związku Harcerstwa Adwentystycznego na miejsce Rady Drużynowych powołana została Rada Krajowa Związku.

Pierwsze obrady odbędą się w terminie 04-06.10.2019 r.

Skład Rady Krajowej na lata 2019-2023:

1) Komendant Krajowy – st. pwd. Olga Kulinicz
2) Z-ca Komendanta Krajowego ds. Zuchów – st. pwd. Paulina Rawińska
3) Z-ca Komendanta Krajowego ds. Wędrowników – dh Bartosz Sobaszek
4) Kapelan Związku – dh Marek Micyk
5) Komendant Chorągwi Południowej – st. pwd. Sandra Początek
6) Komendant Chorągwi Wschodniej – dh Mariusz Rawiński
7) Komendant Chorągwi Zachodniej – st. pwd. Grzegorz Świątek
8) Sekretarz Związku – dh Patrycja Strońska
9) Skarbnik Związku – st. pwd. Dominika Dziedzic
10) Kwatermistrz Związku – dh Arkadiusz Górski
11) Krajowy Koordynator ds. mediów i komunikacji – dh Paweł Szklorz
12) Krajowy Koordynator ds. szkoleń – phm. Dariusz Borowiecki
13) Krajowy Koordynator ds. programowych – st. pwd. Daniel Hubczyk
14) Przedstawiciel Chorągwi Południowej – dh Ewelina Czarnecka
15) Przedstawiciel Chorągwi Wschodniej – phm. Mirosława Grześkowiak
16) Przedstawiciel Chorągwi Zachodniej – dh Ewa Marzec
17) Przedstawiciel kadry zuchowej – dh Karina Wróbel
18) Przedstawiciel kadry harcerzy młodszych i starszych – dh Dawid Skrzypczak
19) Przedstawiciel harcerzy Wędrowników – (zostanie wyłoniony po jesiennym spotkaniu Wędrowników)
20) Przedstawiciel Zarządu Kościoła Adwentystów DS.

Wszystkich zainteresowanych działaniem rady lub sprawami związanymi z agendą obrad zapraszamy do kontaktu z wybranymi osobami lub na adres zha@zha.org.pl