Ptaki domowe

Informacje:
Rok powstania: 1945
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Paweł Szklorz
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2012

 

Wymagania próby na sprawność
1. Hoduj jednego lub parę ptaków minimum przez okres sześciu miesięcy.
2. Wykonaj jedno z poniższych zadań:
a. Jeżeli posiadasz ptaka w klatce, przez co najmniej jeden miesiąc prowadź dziennik opieki nad nim.
b. Jeżeli obecnie nie posiadasz ptaka, ale wykonałeś zadanie z punktu pierwszego, zaopiekuj się ptakiem kogoś innego podczas jego nieobecności przez minimum tydzień, prowadząc w tym czasie dziennik opieki nad nim.
3. Kanarki:
a. Podaj nazwy czterech odmian kanarków.
b. Krótko omów historię rozwoju i pochodzenia kanarków.
c. Nazwij i rozróżnij pięć rodzajów ziaren używanych do karmienia kanarków.
d. Krótko omów podstawowe zasady opieki nad kanarkami.
4. Papużki faliste i nierozłączki:
a. Podaj nazwę państwa, z którego pochodzą papużki faliste i nierozłączki.
b. Krótko omów nawyki żywieniowe, gniazdowanie oraz zachowanie papużek falistych i nierozłączek.
5. Gołębie:
a. Podaj nazwy i zidentyfikuj sześć odmian gołębi.
b. Omów czym się żywią oraz jakie są ogólne warunki ich hodowli.
6. Omów jak prawo w Polsce reguluje możliwości chwytania, hodowli oraz przewożenia ptaków przez granicę państwa. Upewnij się, że przestrzegasz tych przepisów podczas zaliczania tej sprawności.
DZIENNIK OPIEKI
Należy uwzględnić nawyki żywieniowe, zapotrzebowanie na wodę, częstotliwość sprzątania klatki itp.

 

Pliki do pobrania: