Relacja z V Zlotu Harcerzy Starszych i Wędrowników “Zimny czy Gorący”